środa, 13 czerwca 2018

W imieniu Iustitia Oddział Wielkopolski działającego we współpracy z Kołem Naukowym Prawa Międzynarodowego i Dyplomacji "Inter Gentes" oraz Łańcuchem Światła Poznań mam przyjemność zaprosić Was serdecznie do udziału w cyklu spotkań z wybitnymi prawnikami zatytułowanym "Prawo warte Poznania".
Projekt „Prawo warte Poznania” to seria nieformalnych spotkań, których celem jest edukacja, podnoszenie świadomości prawnej obywateli, a także merytoryczna dyskusja na temat bieżacych kwestii związanych z prawem. 

Prawnikiem, który otworzy poznański cykl spotkań będzie SSR Igor Tuleya - sędzia który w ciągu kilku ostatnich lat zasłynął orzekaniem w wielu głośnych sprawach z polityką w tle.

SSR Igor Tuleya zajmował się m.in. sprawą zatrzymania szefa MSWiA Janusza Kaczmarka, sprawą rosyjskiego szpiega działającego nielegalnie w Polsce, sprawami zbrodniarzy z okresu stalinizmu czy sprawą dr Mirosława G., który został skazany za łapówkarstwo. W uzasadnieniu wyroku wydanego w ostatniej ze spraw, sędzia zarzucił CBA stosowanie „metod zbrodniczych”, co spotkało się z wnioskiem o postępowanie dyscyplinarne ze strony byłego szefa CBA Mariusz Kamińskiego. W obronie sędziego stanęli wówczas ówczesny prezes Trybunału Konstytucyjnego Andrzej Rzepliński, a także przedstawiciele Krajowej Rady Sądownictwa, a Sędziowski rzecznik dyscyplinarny odmówił wszczęcia postępowania dyscyplinarnego.

Pierwsze spotkanie z cyklu "Prawo warte Poznania" odbędzie się w dniu 25 czerwca 2018 roku o godz. 17.30 w Poznaniu (informacja o dokładnym miejscu organizacji spotkania podana zostanie wkrótce na stronie wydarzenia).

Blog "In§piracja dla Prawnika" objął cykl 
spotkań "Prawo warte Poznania" patronatem medialnym.

niedziela, 10 czerwca 2018W imieniu Koło Naukowe Prawa Międzynarodowego i Dyplomacji "Inter Gentes" działające przy Zakładzie Prawa Międzynarodowego i Organizacji Międzynarodowych na Wydziale Prawa i Administracji im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zapraszam Was serdecznie do udziału w konferencji "POZIMUN – Poznań International Model United Nations 2018", która odbędzie się w dniach 18-21 października 2018 roku w Poznaniu. 

Poznań International Model United Nations jest symulacją obrad Organizacji Narodów Zjednoczonych, której dydaktyczno-szkoleniowy charakter ma na celu zwrócenie uwagi na wybrane problemy współczesnego świata (w tym łamanie praw człowieka) oraz możliwe sposoby ich rozwiązania. Zadaniem każdego z uczestników POZIMUN'a jest wcielenie się w rolę reprezentanta jednego z krajów członkowskich ONZ (z wyjątkiem kraju ojczystego) i stworzenie, adekwatnego do rzeczywistej sytuacji politycznej, stanowiska na dyskutowany temat. Uczestnicy mają zatem niepowtarzalną okazją podjąć polityczne wyzwanie, które na co dzień zarezerowane jest tylko i wyłącznie dla prawdziwych dyplomatów. Ponadto, w celu nadania obradom bardziej realistycznego charakteru, uczestnicy muszą dodatkowo zapoznać się z polityką prowadzoną aktualnie przez wszystkie kraje, tj. członków ich grupy symulacyjnej.

Główne cele konferencji to zapoznanie uczestników z procedurami i działaniami wyspecjalizowanych organów ONZ, przybliżenie reguł tworzenia rezolucji i rekomendacji ONZ, analiza danego problemu prawnego o charakterze międzynarodowym z perspektywy różnych państw wraz z uwzględnieniem ich interesów politycznych oraz gospodarczych, zaznajomienie uczestników z zasadami i mechanizmami negocjacji oraz możliwościami ich wykorzystania, przybliżenie współczesnych problemów globalnych i regionalnych oraz możliwości ich rozwiązania, a także zapoznania z terminologią prawnomiędzynarodową i dyplomatyczną w języku angielskim i warunkami prowadzenia dyskusji podczas sesji organów ONZ.

Wszystkie powyżej wskazane elementy sprawiają, że Poznań International Model United Nations jest wydarzeniem interdyscyplinarnym i łączy ze sobą wiele dziedzin naukowych, takich jak prawo, ekonomia, dyplomacja czy stosunki międzynarodowe.

Warto wskazać, iż jest to już piąta edycja POZIMUN-a, a zarazem kontynuacja konferencji, które zostały zorganizowane w dniach 2-5 maja 2013 na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, 1-4 maja 2014 roku i 13-17 lipca 2015 roku na Wydziale Prawa i Administracji UAM oraz 4-7 maja 2017 roku na Wydziale Prawa i Administracji UAM oraz Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM.

Poprzednie edycje zakończyły się ogromnym sukcesem, przyciągając uczestników z kilkunastu państw Europy i świata. Podczas tegorocznej edycji POZIMUN, organizatorzy chcieliby zaangażować nie tylko studentów polskich i zagranicznych, ale i licealistów zainteresowanych tematyką prawa krajowego, prawa międzynarodowego, dyplomacji i prawa europejskiego.

Więcej informacji na temat wydarzenia oraz rekrutacji delegatów znajdziecie na oficjalnej stronie konferencji "POZIMUN – Poznań International Model United Nations 2018" oraz na portalu Facebook


Blog "In§piracja dla Prawnika" objął konferencję  
"POZIMUN – Poznań International Model United Nations 2018" 
patronatem medialnym.

niedziela, 20 maja 2018

"Wolontariat w Studenckiej Uniwersyteckiej Poradni Prawnej
 SUPP Poznań"


Dlaczego warto zostać wolontariuszem w Studenckiej Uniwersyteckiej Poradni Prawnej, czy obowiązują konkretne zasady funkcjonowania Poradni, na czym polegają podstawowe obowiązki wolontariusza oraz jak zdobyte w Poradni doświadczenia mogą przydać się Wam w przyszłej pracy zawodowej - dowiecie się z lektury poniższego wywiadu z Maciejem Mączyńskim, studentem prawa i absolwentem administracji, który od ponad trzech lat działa w SUPP Poznań. Miłej lektury!Kinga Mierzyńska: Na początek przedstaw proszę czytelnikom bloga na czym polega działalność Uniwersyteckiej Studenckiej Poradni Prawnej. 

Maciej Mączyński: Studencka Uniwersytecka Poradnia Prawna przy Wydziale Prawa i Administracji UAM jest organizacją non-profit, działa w ramach Fundacji Poradni Prawnych. 

SUPP zajmuje się udzielaniem całkowicie darmowych opinii prawnych z zakresu wszystkich gałęzi prawa tj. prawa cywilnego, administracyjnego, pracy i ubezpieczeń społecznych, karnego (w tym wykroczenia) oraz prawa rolnego i żywnościowego. 

SUPP udziela porad prawnych w zakresie sporządzania pism procesowych, ale także w formie instrukcji postępowania w konkretnych stanach faktycznych. 

Porady są udzielane osobom, których stan majątkowy nie pozwala na skorzystanie z usług fachowego pełnomocnika. Usługi SUPP są dedykowane dla osób ubogich, schorowanych, dla młodzieży oraz osób w podeszłym wieku, co nie oznacza, że inne osoby nie mogą skorzystać z naszych usług. 

K.M.:Czy obowiązują konkretne zasady funkcjonowania Poradni? 

M.M.: SUPP działa na zasadzie współpracy anonimowych wolontariuszy, którzy rozstrzygają poszczególne sprawy naszych klientów. Biorąc pod uwagę fakt, że studenci nie są jeszcze gotowi do całkowicie samodzielnego działania na rynku prawnym, działania wolontariuszy są nadzorowane przez opiekunów naukowych poszczególnych sekcji prawnych. Są to teoretycy, ale przede wszystkim praktycy z wieloletnim doświadczeniem. 

Działalność SUPP oparta jest na udzielaniu pisemnych, powtarzam PISEMNYCH opiniach. Nigdy nie udzielamy porad ustnych, gdyż chcemy zredukować ryzyko do minimum. Na rozpatrzenie sprawy przez wolontariuszy czeka się 3 tygodnie. Termin ten wynika często z zawiłości spraw, ale także z tego, że gotowa opinia podlega zatwierdzeniu przez opiekuna naukowego.

K.M. Jakie wymagania spełnić musi student, który chciałby zostać wolontariuszem w Poradni? 

M.M.: Student zainteresowany wolontariatem w SUPP musi mieć status studenta co najmniej III roku prawa lub administracji. Wynika to z tego, że od naszych wolontariuszy oczekujemy wiedzy prawniczej z zakresu spraw, z jakimi przyjdzie im się mierzyć. Oczywiste jest także i to, że student musi posiadać nieprzeciętne wyniki w nauce. Ten aspekt jest dla nas kluczowy, bowiem daje pewność, że student będzie działał samodzielnie bez konieczność ciągłych konsultacji z opiekunem naukowym. Rola opiekuna naukowego sprowadza się do przeanalizowania sprawy, zapoznania się z rozstrzygnięciem zaproponowanym przez wolontariusza, poinstruowanie w zakresie dodatkowych informacji, które ewentualnie trzeba uzupełnić, przez zatwierdzenie opinii na końcu. 

K.M.: Na czym polegają podstawowe obowiązki wolontariusza Poradni? 

M.M. Podstawowym obowiązkiem wolontariusza SUPP jest przede wszystkim ciągłe pogłębianie swojej wiedzy. Ideą SUPP poza pomocom najbardziej potrzebującym jest także walor dydaktyczny. Student poprzez rozwój ma możliwość zapoznać się ze sprawami, jakie będzie w przyszłości prowadzić jako zawodowy prawnik. 

Kolejny obowiązek to przestrzeganie terminu 3-tygodniowego na załatwienie sprawy. Szanujemy czas naszych klientów oraz wolontariuszy, więc dotrzymywanie terminów, można by rzec pacta sund servanda jest naszym priorytetem. Oczywiste jest także i to, że wolontariusz musi współpracować z opiekunem naukowym, ale to się rozumie samo przez się. 


K.M.: W trakcie studiów, przez okres trzech lat, pełniłeś obowiązki wolontariusza w Studenckiej Uniwersyteckiej Poradni Prawnej SUPP Poznan. Jak wspominasz swoją działalność? Czy jakaś sprawa szczególnie utkwiła Ci w pamięci? 

M.M.: To prawda. Działam w SUPP od 2014 roku. Muszę przyznać z całą stanowczością, że działalność w SUPP nauczyła mnie bardzo wiele. Przede wszystkim tego, że mogłem sam osobiście napisać np. skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, albo odwołanie do sądu rejonowego. Zadanie w postaci sporządzania pism procesowych jest niezwykle wymagające, bowiem należy przytoczyć takie argumenty, jakie przekonają zawodowych prawników, jakimi są sędziowie. Szczególnie wtedy odczuwam satysfakcję, gdy pismo procesowe odnosi skutek i nasz klient powraca do nas z informacją, że postępowanie przed sądem, organem administracji publicznej etc. zakończyło się z korzyścią dla niego. 

K.M.: Według Ciebie doświadczenie zdobyte w Poradni przydaje się w późniejszej pracy zawodowej? Czy ta praktyka zmieniła Twoją perspektywą w odniesieniu do współpracy między prawnikiem (również in spe) a potencjalnym klientem? 

M.M.: Podkreślę raz jeszcze, że doświadczenie zdobyte w SUPP jest dla mnie bezcenne. Jako (mam nadzieję) przyszły radca prawny, wiem, że będę musiał współpracować z klientami bardzo zróżnicowanymi, którzy nie zawsze potrafią sprecyzować swoje oczekiwania. Wymaga to nie tylko rozległej wiedzy prawniczej, ale też poniekąd zastosowania praktyk natury psychologicznej. Umiejętność zadania takich pytań, aby uzyskać to co stanowi podstawę problemu, z jakimi klient przychodzi. 

W SUPP miałem okazję spotkać naprawdę rozmaitych klientów. Ludzi bardzo doświadczonych przez życie, przez bezprawie stosowane przez różne osoby, instytucje państwowe… Jest to bardzo smutne, ale niestety prawdziwe. Praca z klientem potrafi być niezwykle fascynująca, ale też wymagająca, bowiem „reprezentując” klienta, trzeba często „wejść w jego buty”. Bronić jego interesów jak swoich własnych. 

K.M.: Dlaczego warto zostać wolontariuszem w Uniwersyteckiej Studenckiej Poradni Prawnej? Jak zachęciłbyś studentów prawa do podjęcia się tego wyzwania? 

M.M.: SUPP to nadzieja na to, że absolwent kierunku prawa lub administracji nie zetknie się po raz pierwszy z pisaniem pism procesowych na stażu w kancelarii, czy co gorsza na aplikacji albo w urzędzie. Dajemy szansę zastosowania wiedzy w czystej PRAKTYCE. Oczywiste jest, że nie ma praktyki bez teorii, ale czas odłożyć książki, wziąć do ręki ustawę, kodeks i przenieść przepisy, często dla nas oczywiste, na grunt życia ludzkiego. 

SUPP uczy nas także tego, czego jeszcze nie umiemy, co musimy poprawić, na co trzeba zwrócić uwagę. Pamiętam słowa jednego z naszych wykładowców, który powiedział kiedyś: „Szanowni Państwo. My tutaj uczymy Państwa, jak się uczyć. Jak raz nauczycie się Prawa budowlanego to myślicie, że Wam już to wystarczy na resztę zawodowej kariery? Otóż nie.” Te słowa zapadły mi w pamięć, bowiem podczas studiów i pracy w SUPP nauczyłem się pewnego schematu postępowania, gdy sięgam po novum dla mnie. Przekonałem się, że nasi wykładowcy nauczyli nas jak działać z prawem. Żeby poznać prawo, trzeba pracować samemu i wymagać od siebie ciągłego samodoskonalenia. Wydaje się to trudne, ale nie niemożliwe. W końcu, wszystko jest dla ludzi. 

Zapraszam do SUPP, każdego, kto chce poczuć się jak to jest być adwokatem, radcą… bowiem znajdzie dla siebie szansę zmierzyć się z tym, o czym słucha na wykładach. 


Zachęcam Was serdecznie do wolontariatu w Studenckiej Uniwersyteckiej Poradni Prawnej oraz promowania działalności SUPP działającej przy Waszych Wydziałach Prawa i Administracji. Pamiętajcie, że podstawowym celem programu jest niesienie pomocy prawnej. W ten sposób zarówno spełnia się niezwykle istotną misję społeczną, jak i kształtuje wśród studentów prawa świadomość traktowania pracy prawnika jako zawodu zaufania publicznego. 

środa, 16 maja 2018

Kongres ELSA Poland "Prawo dla odpowiedzialności"


W imieniu Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland, które od 37 lat zrzesza młodych prawników i aktywnie działa na rzecz środowiska prawniczego w Polsce, zapraszam Was serdecznie na Kongres "Prawo dla odpowiedzialności" - nową inicjatywę ELSA Poland, której głównym celem jest szerzenie wiedzy na temat odpowiedzialności i wrażliwości społecznej oraz stworzenie platformy do interakcji, wymiany doświadczeń i opinii.


Kongres „Prawo dla odpowiedzialności” jest jedynym w Polsce wydarzeniem, podczas którego tematyka społecznej odpowiedzialności biznesu omawiana jest nie tylko w kontekście dobrych praktyk, lecz także relacji między odpowiedzialnością społeczną a prawem zachęcającym do świadomego działania na rzecz społeczności lokalnych, środowiska naturalnego oraz struktury wewnętrznej i efektywności firm. 

Celem organizacji projektu jest stworzenie platformy do interakcji, wymiany doświadczeń i opinii między przedstawicielami przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych, samorządów terytorialnych i społeczności lokalnych oraz podniesienie świadomości społecznej na temat odpowiedzialnej działalności 

Podczas dwudniowego wydarzenia uczestnicy będą mogli wziąć udział w panelach dyskusyjnych poświęconych różnym dziedzinom prawa i wielu strategiom CSR prezentowanym przez zaproszonych gości, m.in. w panelu o ochronie środowiska, o pomocy prawnej pro bono jako działaniu społecznie odpowiedzialnym, czy o wpływie odpowiedzialności społecznej na wizerunek marki i wybory konsumentów. Dlatego też w ramach kongresu przedsiębiorcy, prawnicy, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz administracji publicznej spotkają się w dniach 20–21 czerwca w Digital Knowledge Village przy ul. Puławskiej 457 w Warszawie, by wspólnie rozpocząć dyskusję na temat relacji CSR i prawa. Promocji wydarzenia towarzyszyć będzie kampania społeczna „Mam prawo do odpowiedzialności”, w której podkreślone zostanie prawo społeczeństwa do oczekiwania działalności społecznie odpowiedzialnej. 

Więcej informacji na temat wydarzenia znajdziecie na oficjalnej stronie Kongresu ELSA Poland "Prawo dla odpowiedzialności" oraz na portalu Facebook. Natomiast formularz rejestracyjny na Kongres dostępny jest na stronie: http://kongres.elsa.org.pl/zapisy.


Blog "In§piracja dla Prawnika" objął Kongres ELSA Poland 
"Prawo dla odpowiedzialności" patronatem medialnym.